BLOG DETAY

Endojen olarak insülin salgılanmasının tam veya kısmi eksikliği veya değişik derecede insülin direnci ile ortaya çıkan  hiperglisemi ve glukozüri ile karakterize,karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları sonucu kapiller membran değişiklikleri ve hızlanmış aterosiklerozis ile seyreden kronik seyirli endokrin ve metabolik bir hastalıktır.

Tip 1 ve tip 2 olarak 2 türü bulunan diyabet hastalığı son derece ciddi ve ilerleyici bir hastalık olmasının yanı sıra, nefropati, nöropati, retinopati gibi bu hastalığın seyrinde görülebilen komplikasyonlarıyla hem birey hem de toplum için büyük bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diyabette Tanı Kriterleri

 1. Semptomların varlığında

             §Tokluk plazma glikozunun ³200 mg/dL (11,1 mmol/L) olması,

             §Açlık plazma glikozunun (FPG) ³126 mg/dL (7,0 mmol/L) olması,

             §Oral glikoz tolerans testi (OGTT) sırasında 2.saatteki plazma glikozunun ³200 mg/dL (11,1 mmol/L) olmasıdır.

Diyabette Belirtiler

 • Poliüri
 • Polidipsi
 • Polifaji
 • Kilo kaybı
 • Görmede bulanıklık
 • Hiperglisemi kontrol altına alınmadığında ketoasidozis ve koma

Diyabet tedavisi 4 ana başlıkta toplanabilir.

 • Diyabet eğitimi
 • İnsülin Tedavisi
 • Tıbbı Beslenme Tedavisi
 • Egzersiz Tedavisi

TEDAVİNİN AMACI

 • Hastadaki metabolik bozuklukların giderilmesi
 • Normal büyüme ve gelişmenin sağlanması
 • Sosyal çevreye uyumun ve sosyal etkinliklerin devamının sağlanması
 • Ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların önlenmesi,gelişmiş ise tedavisi
 • Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi
 • Hasta ve ebeveynlerin diyabet hakkında eğitilmesi

Tıbbi Beslenme Tedavisi

İdeal vücut ağırlığını koruyarak, şişmanlığı veya kilo kaybını önlemeyi; kan şeker düzeylerini normale yakın sınırlar içerisinde tutulmasını; kan lipit düzeylerinin normal sınırlar içerisinde tutulmasını; diyabetin akut metabolik komplikasyonlarını ve kronik komplikasyonlarını önlemeyi; bireysel beslenme tedavisini, kişisel ve kültürel özellikler ve yaşam tarzı ile istek ve arzularını göz önünde bulundurarak planlamayı gerektirmektedir.